Teambuilding kæmpemikado på godset
Teambuilding kæmpemikado på godset

Meningen med galskaben: Derfor bør du måle effekten af teambuilding

Return on Investment (ROI). Får man noget for pengene? Hvad bruger man penge på, og hvorfor gør man det? Nu om dage måler man på alt. Big data er alle vegne, og beslutninger træffes på baggrund af statistisk skudsikkerhed. Læs med her og find ud af, hvad du skal få ud af teambuilding til dit arrangement.


7. september 2018

ROI er et godt pejlemærke der kan fortælle, hvilken leverandør man skal vælge, hvilken markedsføringsstrategi der vil give mest afkast, og hvilket system du skal bruge til lagerstyring. ROI er godt for virksomheden, fordi det gør det muligt at træffe beslutninger på baggrund af fakta.

Ét sted i budgettet er det dog som om, at ROI ikke er en vigtig faktor – Teambuilding.

Bossen vil have investeringsafkast

Mange virksomheder giver god plads i budgettet, når medarbejdere skal træne samarbejde, rystes sammen eller bare dele unikke oplevelser. Det er altså en væsentlig udgift, og derfor burde man være interesseret i resultaterne.

Forskellige slags teambuilding passer til forskellige behov, og selvfølgelig er det ikke alt, man skal måle på. Blindefodbold og fælles madlavning kan være utrolig sundt og givende for holdets trivsel, og det skal man ikke undervurdere, men det er stort set umuligt at se effekten af det på bundlinjen.

Det er ikke her, man skal effektmåle. Så hvor er det? Først må man overveje, hvad formålet med teambuilding egentlig er. Hvad skal deltagerne have ud af det?

Deltagerne vil have faglighed, de kan bruge på arbejdet

Lars Davidsen er lektor og forsker på Erhvervsakademi Aarhus. Tilbage i februar publicerede han sin seneste forskning. Han havde undersøgt effekten af teambuilding, og her bemærkede han en tankevækkende tendens.

Teambuilding-deltagere synes godt om samarbejdsøvelser. På dagen virker det brugbart for dem, men efter en måneds tid siger de, at det ikke har betydning for deres arbejdsdag. Stort set ingen oplever, at det skaber værdi for virksomheden – de kan ikke koble øvelserne til de daglige opgaver. Øvelserne er sjove, men hvad skal de bruge dem til? 

Når man ikke kan se formålet med teambuilding

Resultatet er klart. Der er en generel tilfredshed med det sociale udbytte, mens det faglige udbytte virker utilstrækkeligt. Det vakte vores interesse, så for at fortsætte undersøgelsen, igangsatte vi en omfattende interviewrunde.

Vi snakkede med 10 mellemstore og store virksomheder – herunder Microsoft, Radisson og COWI – for at høre deres oplevelser med teambuilding.

Her opdagede vi hurtigt et mismatch mellem arbejdsgivere og medarbejdere – de ønskede vidt forskelligt indhold. Arbejdsgiverne arrangerer socialt samvær og hygge, men medarbejderne savner en kobling mellem leg og arbejdsrelaterede opgaver. Det bekræfter 2 ting.

 • HR-afdelingerne bør forventningsafstemme mere med deltagerne
 • Der er efterspørgsel på faglig substans i teambuilding-øvelser

Det lader altså til, at de fleste har det sjovt til teambuilding, og det er jo godt, men man har ikke imødekommet disse medarbejderes ønsker. De vil have et fagligt løft, og det faglige løft kommer jo ikke af én dag med teambuilding-aktiviteter. Et fagligt løft kræver en adfærdsændring.

Alle kan effektmåle…

Det er adfærdsændring, man kan måle effekten af. Det er her, man kan vurdere, hvad man får for pengene. Man kan vurdere, om bureauet gør sit arbejde godt nok, om deltagerne får, hvad de søger, og om der bliver fulgt op på øvelserne senere hen. Sagt på en anden måde: Virker det? Får man den ønskede adfærdsændring?

En effektmåling er altafgørende for at beregne ROI på adfærdsændringen – ellers kan man jo ikke påvise, at det virker. I den forstand burde alle der tilbyder adfærdsændring, også tilbyde en måling. Det er der til gengæld kun meget få, der gør.

Nogle steder i branchen arbejder man på at udvikle meget avancerede måleværktøjer. Det er godt. Vi glæder os til at fortælle mere om det. Indtil da er vores pointe, at alle der arbejder med adfærdsændring, allerede kan effektmåle.

HR undersøger om afdelingen skal bruge teambuilding

En effektmåling behøver ikke være mere kompliceret end følgende:

Se på situationen i teamet. Hvad synes de enkelte om samarbejdet?

 • Trives de?
 • Er de gode til at kommunikere med hinanden?
 • Kan de håndtere opgaverne?
 • Opstår der konflikter?
 • Hvor tilfredse er de med arbejdspladsen?

Få skræddersyet et teambuilding-arrangement efter jeres behov

 • Evaluerer arrangementet
 • Kunne alle se den faglige kobling til øvelserne?
 • Lav en handlingsplan for, hvordan I vil opretholde ændringerne

Se på situationen i teamet igen

 • Effekten skal være vedvarende, så vent til 3 måneder efter arrangementet
 • Hvor meget har de flyttet sig?

Nu kan du se udviklingen. Hvad har I fået for pengene? Sådan en måling må jo være essentiel for, hvordan teamet trives og om det hele er umagen værd. Alle burde gøre sig umage med at tilbyde effektmålinger.

…men ingen gør det

Carsten Brandt er formand i Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning. På baggrund af mere end 40 års erfaring i branchen estimerer han, at det kun er lidt under 5% af branchen der tilbyder et reelt måleværktøj.

Kun få bureauer prøver altså på at påvise effekten af deres arbejde med en konkret måling – sandsynligvis fordi der ikke er en efterspørgsel. Man kan undre sig over hvorfor. Svaret er, at ingen ved, hvor vigtig effektmålingen er.

HR-afdelingerne ved ikke, at bureauerne kan tilbyde effektmålinger. Derfor beder de ikke om det. Omvendt tilbyder bureauerne det ikke, fordi HR-afdelingerne ikke efterspørger det. Sådan kører det i ring.

De fleste topledere ved ikke, at de kan kræve det. Man kan rent faktisk stille krav til teambuilding-bureauerne om, at de skal lave en måling a la den, vi lige skitserede ovenover.

Ingen ved at man kan effektmåle teambuilding

Ledelsen bør tage teten. Vi foreslår, at man fortæller HR om behovet for ROI og præsenterer en idé til effektmåling. Så kan HR enten selv udarbejde den, eller bureauerne gøre det for dem – man kan jo lave en ROI-beregning for at finde frem til, hvad der bedst kan betale sig 😉

Først skal man dog finde ud af, hvad der er brug for. Her er vores råd:

Start med en forventningsafstemning. Savner medarbejderne i din virksomhed også et fagligt input? Gå efter adfærdsændring. Stil krav til jeres teambuilding-bureau. Bed om en effektmåling.

Konklusion: Bed altid om en effektmåling, når I vil ændre adfærd

Her er vejen til vores pointe i korte træk:

 • ROI er et godt værktøj til beslutningstagning
 • Ingen beregner ROI på teambuilding, fordi de ofte ser det som underholdning
 • Teambuilding-deltagere savner ofte en faglig kobling til øvelserne
 • Man kan designe teambuilding-forløb der har til formål at ændre adfærd
 • Adfærdsændring kan effektmåles – får man det ønskede faglige løft?
 • Du bør altid bede om en effektmåling, når I vil se en udvikling i teamet

Ledelsen kan stille krav om at få effektmålt teambuilding

Det var vores take på teambuilding, men man kan selvfølgelig anskue det på mange måder.

Måske oplever du noget andet på din arbejdsplads. Måske bruger I teambuilding til det sjove og konsulentbureauer til det svære. Måske er I allerede opmærksomme på faglighed og har brugt effektmålinger i flere år.

Hvordan bruger du teambuilding? Hvad er dine erfaringer med det? Slut dig til os i kommentarfelterne på LinkedIn. Du kan dele dine tanker med os lige her.

Tak fordi du læste med. Vi håber, I kommer i mål med jeres fremtidige teambuilding!

Eva & Taus