Handelsbetingelser for Bryllup&Fest

Ved betaling indgås der aftale med:
Sonnerupgaard Gods/ v. Anders Puge Knudsen
Enkeltmandsvirksomhed
CVR. 34445877
Tølløsevej 53
4330 Hvalsø
Etableret d. 01.01.2012

I. Betaling
Betaling sker via bankoverførsel. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

II. Fortrydelse og afbestilling
Ved justering og annullering, som altid skal ske skriftligt pr. e-mail, brev eller fax, forstås reduktion, omplacering, afkortning og lign. ændringer i forhold til ordrebekræftelsen. Erstatningsansvaret bortfalder i det omfang, at den frigjorte kapacitet bliver solgt til anden side.

II.I. Fortrydelsesfrist
Der kan ske fortrydelse 14 dage efter at købet er gennemført. Herefter kan der ske rettidig afbestilling 180 dage før ankomst.

II.II. Afbestilling
Der kan ske rettidig afbestilling 180 dage før ankomst. Afbestilling skal være Sonnerupgaard Gods i hænde skriftligt ved anbefalet brev, eller elektronisk på mail info@sonnerupgaard.dk. Bemærk venligst at reservationsgebyret ikke betales tilbage ved afbestilling af hele arrangementet, før eller senest 180 dage før ankomst.

Afbestilling af lokaler
Hestestalden, Kavalerfløjen, Hovedbygningen, Laden. Lokalerne er enheder og ved afbestilling af lokaler senere end 180 dage før ankomst, forfalder det fulde beløb for betaling.

Afbestilling af værelser
Værelserne er enheder for sig selv, og der kan ske rettidig afbestilling 180 dage før ankomst. Herefter er bestillingen endelig, og der kan maks. ske afbestilling af 20% af værelserne efter følgende regler:
– Efter 180 dage til og med 120 dage før ankomst, kan der ske afbestilling op til 20% af det endelig antal bestilte værelser. Ved procentudregning af værelser rundes der altid nedad.
– Efter 120 dage før ankomst har Sonnerupgaard krav på det fulde beløb pr. værelse.

I tilfælde af at kunden ikke dukker op, opkræves det fulde beløb.

III. Mangler.
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelserne kan du kontakte os på info@sonnerupgaard.dk eller +45 46 40 95 31 (tlf. tid 9-17).

Som udgangspunkt har du ikke to års reklamationsret, da der er tale om en tjenesteydelse. Vi opfordrer dig derfor til at tage kontakt til os hurtigst muligt, i tilfælde af at der opstår problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

IV. Erstatning
Som lejer af lokaler og værelser er I pligtige at betale erstatning til udlejer, for eventuelle skader I eller jeres gæster under lejemålet forårsager på bygninger eller inventar i alle de lejede faciliteter.

V. Persondatapolitik
For at du kan indgå en aftale med Sonnerupgaard Gods har vi brug for følgende oplysninger:
Navn:
Adresse:
Tlf. nr.:
E-mail adresse:
Vi registrerer disse oplysninger med det formål at kunne levere ydelsen korrekt til dig. Denne viden registreres hos Sonnerupgaard Gods/ v. Anders Puge Knudsen og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og administrationen for Sonnerupgaard Gods har adgang til disse oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke vores kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til https://sonnerupgaard.dk, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Sonnerupgaard Gods har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sonnerupgaard Gods via e-mail info@sonnerupgaard.dk.

VI. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, bedes du rette henvendelse via mail til info@sonnerupgaard.dk eller tlf. nr. +45 46 40 95 31 (tlf. tid 9-17).

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Der kan indgives klage til Center for Klagesøgning, via Center for Klagesøgning hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. nr. 41 71 50 00, e-mail: kfst@kfst.dk.

Eventuelle udenlandske kunder kan klage via følgende link til Online Dispute Resolution platformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/