teambuilding for hele firmaet i parken
teambuilding for hele firmaet i parken

Formålet med teambuilding: Hvilken form for teambuilding skal I bruge?

Teambuilding er et enormt bredt term – så hvilken slags tænker du på lige nu? Hvad skal teambuildingen gøre for dit møde? Læs med her – vi hjælper dig med at holde fokus på dit mødeformål, inden du beslutter dig for, hvilken slags teambuilding, du skal bruge. Så er du sikker på relevant teambuilding, tilfredse deltagere og god stemning.


2. november 2018

En veninde fortalte os om engang, hvor hendes afdeling på arbejdet skulle lægges sammen med en anden.

De fleste havde aldrig mødt hinanden før, så for at ryste grupperne sammen arrangerede virksomheden, at de skulle på teambuilding.

Det foregik i en zoologisk have – et godt knudepunkt som alle kender.

Ikke alle ved det, men flere zoologiske haver har faktisk erfarne kursusafdelinger, der tilbyder et hav af unikke oplevelser. I selskab med rovdyr og krybdyr kan man flytte sociale grænser sammen og blive en stærkere flok.

Her skulle de hjælpes ad med at passe dyrene, muge ud og vove sig hen til tigeren.

Det lyder meget hyggeligt, af en eller anden grund havde vores veninde og hendes kolleger en rigtig dårlig oplevelse.

De kunne ikke tage det seriøst.

De følte sig talt ned til som et børnehavebørn på udflugt. Her stod de – en stor flok af fuldvoksne mennesker der først havde hilst på hinanden for en halv time siden, og nu skulle de stå og lære hinanden at kende over “en bunke lort”.

Hvad var meningen bag det? Hvorfor skulle de dog det? Hvordan kunne det på nogen måde forbinde afdelingerne?

De havde meget svært ved at se relevansen.

Meningen har jo nok været at kaste deltagerne ud i en række uvante situationer, hvor de skulle hjælpes ad for at gennemføre opgaverne. Det ville give dem en unik oplevelse – noget særligt at samles om som de ikke deler med andre end hinanden.

Idéen er kanon god, så hvad kom den dårlige oplevelse af?

Som vi forstår det, hænger det sammen med, at formålet ikke har været tydeligt nok.

Det er svært at sige, præcis hvor fejlen opstod.

Måske havde vores venindes arbejdsplads ikke forventningsafstemt med deltagerne, inden de igangsatte arrangementet. Måske havde de fejltolket situationen, og hvor godt folk kendte hinanden. Måske var mange medarbejdere faktisk rigtig glade for arrangementet – hvem ved?

Vi har jo kun fået historien fra én deltagers perspektiv, men fra det perspektiv vil vi gerne fremhæve en vigtig pointe.

Formålet skal altid være klokkeklart for alle deltagerne.

En skydeskive hvor ingen af pilene rammer målet

For at teambuilding skal give mening, skal formålet være gennemskueligt.

Alle skal være med på, hvad de skal bruge teambuildingen til – arrangører, instruktører og ikke mindst deltagere.

Det giver jo ikke mening at bruge tid, kræfter og penge på et arrangement uden først at afklare, hvad man egentlig har tænkt sig, folk skal få ud af det.

Succesoplevelsen starter med et tydeligt formål.

Så hvordan finder man det?

Alt teambuilding er ikke ens

Hvad skal I bruge teambuilding til?

Ofte snakker man om vidt forskellige ting, fordi teambuilding er et begreb med en meget bred betydning.

Mange har før forsøgt at opdele teambuilding i forskellige kategorier. Vi er stødt på:

  • Teambuilding og teamudvikling
  • Underholdning og samarbejde
  • Det sjove og det seriøse
  • Første-, anden og tredjegenerations-teambuilding.
  • Teambuilding events og teambuilding-processer

Det er ufatteligt svært at lave en definitiv opdeling, fordi vi er så mange aktører i feltet.

Men det gør måske heller ikke noget.

Det vigtige er vel, at folk er enige i, at der findes et skel.

Som vi forstår det, findes der 3 forskellige, overordnede formål med teambuilding:

1) At skabe fælles oplevelser

2) At træne samarbejde

3) At ændre adfærd

Dem vil vi nu uddybe.

1) Blød teambuilding: At skabe fælles oplevelser

Nogle gange skal man have lidt luft, komme væk fra alt det faglige og give sig selv tid til sjov. Nogle gange handler det om at have det sjovt sammen uden relation til arbejdet. Nogle gange er det bare sjovt at pifte hverdagen op med noget lidt ud over det sædvanlige.

Den slags aktiviteter kan være alt fra et action packed faldskærmsudspring højt oppe i luften til et hyggeligt spil rundbold helt nede på jorden.

ATV, skovture, rappelling og fest

Det vigtige er, at alle kan være med. Men nogle gange kan det også være en god idé at skubbe til grænserne. Det giver en unik sejrsfølelse, og dét er jo vidunderligt at kunne dele med sine kolleger.

Man skal selvfølgelig passe på med at skubbe for meget til grænserne.

Det er op til arrangøren at vurdere, hvilke aktiviteter der passer til teamet, og det kan være en svær opgave. Men hvis man er god til at inddrage deltagerne og teambuilding-bureauet i beslutningsprocessen, kan det ikke gå helt galt.

Formålet her er altså kort og godt at have det sjovt sammen med kollegerne og måske overskride nogle grænser sammen – og det skal man huske at gøre en gang imellem!

Når den usynlige effekt bliver vigtig

Værdien af blød teambuilding er svær at definere. Man kan diskutere, om det egentlig er “rigtig” teambuilding, for man har ikke “samarbejde” eller “team” i fokus. Til gengæld giver det plads til at nedbryde sociale grænser og styrke relationer. Deltagerne deler en unik oplevelse, som de kan snakke om i kaffepausen, og i sidste ende bliver det jo nemmere at arbejde sammen, når man har en god relation.

Vi er glade for at nævne forsker og lektor fra Erhvervsakademi Aarhus, Lars Davidsen. Han forskede i effekten af teambuilding sidste år, og kom frem til nogle interessante resultater – blandt andet, at det er svært at måle effekten af det, vi kalder for blød teambuilding.

Til gengæld understreger Davidsen også, at blød teambuilding er godt for deltagernes holdninger, værdier, følelser, sociale kontakter og gruppenormer – alt sammen elementer med “vital betydning for organisationer” (s. 35).

Du kan læse forskningsrapporten her.

Effekten af blød teambuilding er svær at identificere, men de fleste er enige om, at den er der – i hvert fald på kort sigt.

2) Træne samarbejde: Samvær i den rigtige kontekst

Kan du huske de der trælabyrinter fra BRIO, hvor man skulle få kuglen i mål uden at falde i hullerne?

Forestil dig sådan en i kæmpestørrelse – 2×2 meter – der hænger ned fra loftet. Den er spændt fast med elastiksnore, så den gynger ret meget.

teambuilding med labyrint på aktivitetsloftet
Foto: Asger Møllsøe

Man kan ikke få kuglen i mål ene mand – det gynger brættet simpelthen for meget til.

Men det er heller ikke meningen.

Her handler det om at kommunikere og arbejde godt sammen.

Formålet er at få italesat nogle udfordringer, som man ikke får snakket om i dagligdagen.

Det går ud på at løse noget i fællesskab. Man tager fat i de daglige udfordringer i nye rammer, hvor der er plads til at fokusere på det, man overser hele tiden.

Faktisk handlede det præcis om at styrke fællesskabet, da vi hjalp Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut med at udfordre noget silotænkning.

Se her:

Der er forskellige øvelser til forskellige behov

Nogle samarbejdsøvelser – ligesom labyrinten – tager fat i teamets kommunikation. Andre tager hånd om ledelse og beslutningsprocesser.

Et godt eksempel på en øvelse til ledelsesudvikling er blok-tetris. Man deler sig ud på små hold, som hver især skal fylde en masse forskelligformede klodser ned i en kasse. Det foregår på tid.

Hvem tager styringen? Hvem skynder sig? Hvem er eftertænksom?

Det er en simpel øvelse, hvor man hurtigt bliver opmærksom på rollefordelingen, lederskab og beslutsomhed. På den måde får man illustreret rollerne, og det giver jo god anledning til at snakke om dem bagefter.

I princippet findes der samarbejdsøvelser til ethvert formål – kun kreativiteten sætter grænser. Det vigtige er at få snakket om, hvilken udfordring man gerne vil tage op – kommunikation, ledelse, logisk tænkning, anerkendelse og vi kan blive ved.

Det bedste er, når man knytter bånd gennem sjove, kreative og udfordrende øvelser der har noget at gøre med arbejdet, og hvor man skal samarbejde for at lykkes.

Man kan skræddersy øvelserne efter behov – det er bare at gå i dialog med hinanden og teambuilding-bureauet om det.

3) Forløb: Når I vil udvikle adfærd og vide, at det virker

Hvis teamet skal lære nye værktøjer, holdninger eller strategier, så er man interesseret i at ændre adfærd.

Det er ikke noget der sker henover et enkelt arrangement eller kursus.

Her skal man have arrangeret et forløb med flere teambuilding-dage, hvor man bruger en handlingsplan til at følge op på ændringerne nogle måneder efter.

Denne slags teambuilding minder meget om coaching.

Der er en del hjemmearbejde og møder, men her får man også mulighed for at inkorporere de sjove øvelser.

Blok-tetris kan eksempelvis inddrages til at understrege nogle pointer om rollefordelinger, så man også laver andet end at sidde i et mødelokale.

Teamet holder møde om de svære ting

Det vigtigste bliver ofte overset – trivsel. Har medarbejderne det godt sammen?

Sådan siger Carsten Brandt, formanden i Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning.

Det citat bakker vi fuldt op om!

Før man kan kompetenceudvikle, skal man skabe et rum for forandring. Derfor er trivsel altid den første kompetence, som virksomheden skal have styr på.

Fra instruktør til konsulent

I andre former for teambuilding er kursusholderne instruktører. De er uddannede i sikkerhed, motivation og inklusion. De kan få et hold til at samarbejde, og de kan skræddersy arrangementet efter virksomhedens aktuelle udfordring.

Denne type teambuilding er mere krævende.

Kursusholderne skal have kompetencer indenfor blandt andet erhvervspsykologi og forandringsprocesser.

I nødstilfælde skal de også kunne psykisk førstehjælp. Derfor skal kursusholdere til sådan nogle arrangementer altid være certificerede konsulenter.

Husk altid at være kritisk – der findes bureauer som lover mere, end de kan holde!

Heldigvis er det nemt at skille fårene fra bukkene.

Find ud af, om de er certificerede konsulenter. Spørg ind til, hvordan de vil tilgå opgaven, og hvordan deres måleværktøj fungerer. Hvis det giver mening for jer, så ved I, at de er til at stole på.

Her kan man også påvise effekt

Man kan faktisk måle effekten, så man kan se, om teambuilding-forløbet virker.

Man kan måle på både bløde og hårde værdier.

Bløde værdier kan være, hvordan medarbejderne vurderer samarbejdet.

Hårde værdier kan være stigninger i virksomhedens nøgletal – det afhænger af, hvad I har brug for.

Præsentation overfor topledelsen

Topledelsen er ofte interesseret i resultater, og her bliver effektmåling af både bløde- og hårde værdier meget relevante.

Her kan de nemlig se, hvad de får ud af det.

I artiklen her uddyber vi alt om effektmålinger.

Konklusion: Teambuilding kan have 3 formål

Lad os lige opridse det hele igen her til sidst. Teambuilding kan have til formål at:

  • Skabe fælles sjove og unikke oplevelser

Blød teambuilding er typisk meget relevant i teams, hvor folk kender hinanden godt nok. De har bare brug for et afbræk fra hverdagen.

Led efter nogle sjove aktiviteter, som alle kan glæde sig til.

  • Italesætte teamets daglige udfordringer

Teamet kender ikke hinanden specielt godt, og de trænger til at lære hinanden bedre at kende. Så er samarbejdsøvelser super relevant, for det ryster dem sammen i den rigtige kontekst.

Find ud af, hvilke kompetencer teamet kan træne, og find et teambuilding-bureau der kan skræddersy et arrangement til jer.

  • Udvikle teamets kompetencer henover en periode

Hvis I skal implementere en ny strategi eller arbejdsmåde og gerne vil kunne se en effekt, så skal I arbejde med længere forløb.

Led efter bureauer der kan tilbyde langsigtet konsultationsarbejde, og som har certificerede konsulenter.

Nu kender I begrebets tvetydigheder, og med dem kan I kommunikere klart, når I snakker om teambuilding.

Tænk over det.

Hvilken slags teambuilding søger I? Skal I underholdes, rystes sammen eller ændre vil I ændre adfærd?

En glad medarbejder der har ramt plet på skydeskiven

I artiklen her har vi skitseret, hvordan vi forstår teambuilding. Der findes selvfølgelig mange måder at forstå det på, og vi vil altid gerne blive klogere.

Tak fordi du læste med!

Få flere gode råd